Zariadenie na molekulárnu destiláciu a odparovač z filtrovaného filmu